Visa du lịch Thái Lan được miễn thị thực 45 ngày

Thái Lan miễn thị thực 45 ngày

Từ tháng 10, du khách từ nhiều quốc gia sẽ có thể đến thăm Thái Lan trong 45 ngày mà không cần xin thị thực trước. Hiện tại, du khách từ hơn 50 quốc gia (bao gồm Việt Nam) đủ điều kiện để được cấp thị thực 30 ngày khi đến Thái Lan. Quy tắc mới kéo dài […]